Trening Energetyczny
TYLKO SPOKOJNIE!

ROZPOCZNIJ TRENING

O TRENINGU

DZIESIĘĆ DNI AKTYWNEGO TRENINGU

Trening energetyczny to 10-dniowa, systematyczna praca ze swoją energią, swoimi myślami i uczuciami, wypracowywanie w sobie Stanów Duchowych odwagi, siły, miłości. Są one potrzebne by konfrontować się z przeciwnościami, swoimi schematami, oporem materii i energii. Blokadą materialną i energetyczną jest wszystko, co przestaje z nami współpracować, komunikować się. Zatem, niwelowanie blokad polega na takim operowaniu swoją energią, by zewnętrzne do nas pola energetyczne wchodziły z nami we współpracę. Uczestnicy kursu otrzymywać będą przez 10 dni nagrania on-line trwające około jednej godziny.

Zadaniem jest wysłuchać te nagrania w ciszy, w koncentracji na tekście i swoich odczuciach. Aby osiągnąć zamierzone efekty, nie wystarczy raz lub dwa razy pobyć w stanie wewnętrznym innym od tego, z którego chcesz się wydostać!
Dzięki łączeniom się przez kolejne 10 dni z energią kodująca w Tobie spokój, umiejętność nie wpadania w panikę, w wir agresji, uczysz się dystansować się od tego, czego nie chcesz w sobie, w sposobie swojego zachowywania.
Każde nagranie możesz odsłuchiwać kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.
Pomoże Ci to zostać Mistrzem radzenia sobie ze swoim gniewem, agresją, lękiem..

DODATKOWO PO ZAKOŃCZENIU TRENINGU

– odbędzie się spotkanie internetowe, na którym otrzymasz odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas treningu.

Rozpocznij trening – TYLKO SPOKOJNIE!

– przez kolejne 10 dni będziesz otrzymywać nagranie z treningiem.