Światowy Dzień Filozofii – czwartek 17.11.2016

Dzień Filozofii obchodzimy od 2002 roku. Chodzi o uczczenie dorobku filozoficznego całej ludzkości, zachęcić do  refleksji, wymiany poglądów na temat nas, życia. Filozofia  – w języku greckim oznacza „umiłowanie mądrości”. Twórcą tego terminu jest Pitagoras.

Czym zajmuje się filozofia?

 • od zawsze starała się wyjaśnić pochodzenie człowieka, sens jego życia, mechanizmy funkcjonowania świata.
 • często wpływała na wydarzenia społeczne i polityczne.
 • wpływa na postrzeganie rzeczywistości,
 • formułuje poglądy, które wybiegały/wybiegają w przyszłość, przekazują istotne wartości, broniące godności życia.
 • systematycznie prowadzi rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążąc do  zrozumienia świata.

W każdym miejscu na ziemi znajdują się pomniki lokalnych i ogólnoświatowych myślicieli. Myślę, że wszyscy mięli przed sobą to samo wyzwanie – jak przekazać swoim współczesnym to, co zrozumieli, by umieli i zechcieli te mądrości zastosować w swoim życiu…?

filozof

Jestem absolutnie pewna, że ogromny zbiór przekazów, które składają sie na tzw. Myśl Warszawską, to kompletny system filozoficzny przekazany pod rozważenie współczesnemu człowiekowi. O czym on mówi?

 • o systemie wartości gwarantującym inną jakość życia na ziemi
 • o zmianie sposobu patrzenia na siebie, materię i niematerię
 • o konieczności budowania komunikacji, jedności,
 • o potrzebie doceniania uczuć
 • o Istnieniu jako globalnym planie funkcjonowania wszystkiego
 • o życiu, które nie musi być kojarzone z cierpieniem i niemocą
 • o potrzebie aktywności, odwagi człowieka w niwelowaniu nieprawdy, kreowaniu rozwoju
 • o możliwościach tkwiących w każdej Osobowości.

To tylko główne hasła przekazów. Są one pretekstem, by pobudzić nasze myślenie, zwrócić uwagę na to, czego nie doceniamy, odwrócić nasze spojrzenie od tego, co przesadnie gloryfikujemy… Można odnieść wrażenie, że chodzi o wykreowanie człowieka, który po prostu nie ogranicza swojego myślenia do tego, co mu powiedzieli, pokazali, nie boi się sięgać poza dotychczasowe horyzonty wiedzy.

Od samego początku przekazom towarzyszy hasło:

Człowiek weźmie aktualną wiedzę w swoje ręce i pokaże jej twórcom,

że jeszcze wielu istotnych jej elementów w niej nie dostrzegli…”

filozof

Myślmy, dyskutujmy, sprawdzajmy w praktyce,

jakie efekty dawć może nasz system myślenia i odczuwania!

Ten dotychczasowy za mało ich daje…