Fragmenty wykładu:

Platon, gdy podjął się próby uporządkowania wartości najistotniejszych dla naszego życia, wskazał na prawdę, piękno, dobro. Minęły wieki, a ludzie wciąż mają problem z pełnym wdrożeniem tych wartości w życie…

Trzeba rozmawiać o systemie wartości człowieka, ludzi szczególnie w czasach zmieniającej się w zawrotnym tempie cywilizacji. Wiemy, że przechodzimy transformację wewnętrzną i zewnętrzną, nawet pojawia się pogląd, ze mamy do czynienia z kryzysem naszej cywilizacji. Nie, raczej stoimy na progu innej, nowej! Podobno ma się nazywać Epoką Serca. Wielu nazywa ten czas Epoką Wodnika.

Po co rozmawiać o uniwersalnym systemie wartości? Z ważnego powodu, dzięki niemu oduczamy się być dla siebie wrogami, konkurentami, agresorami. Działa on niczym przepisy ruchu drogowego, ustala zasady funkcjonowania w tej przestrzeni, nazywanej Ziemią, by jak najmniej zdarzało się tu negatywnych sytuacji.

Uniwersalny, czyli obejmujący całość, dotyczący wszystkiego, posiadający różne umiejętności, metody radzenia sobie ze wszystkim. System wartości to zbiór norm, które nadają sens życiu, pomagają je bezpiecznie kontynuować, wspierających szeroko rozumiany rozwój. Chodzi o wartości pomagające podnosić jakość bycia człowiekiem, życia. Nazwane zostały w moich książkach Prawami Godności Istnienia – nie tylko życia tu, na Ziemi.

Prawa Godności to termin określający nasze myśli, uczucia, zachowania, które wchodzą w rachubę, decydujemy się na nie, stają się fundamentem naszych relacji z samym sobą i wszystkim. Pomagają odczuwać siebie, innych, wszystko JAKO  WARTOŚĆ. Mamy do tego prawo! Nie mówią o tym, co chcemy posiadać, realizować w swoim życiu ale JAKIM  CHCEMY BYĆ CZŁOWIEKIM. Godność to poczucie własnej wartości, szacunek do siebie, oczekiwanie szacunku od innych, szanowanie innych.

Pani Jadwiga Mizińska zwróciła uwagę, że w starożytności funkcjonowały dwa skrajne style myślenia i komunikacji. Pionowy, nazywany arystokratycznym, polegał na przekazywaniu w dół rozkazów do ludu. Podobno symbolizował to kształt piramid. Bazowano na monologu tych, będących ponad ludźmi. W Grecji pojawił się dialog, styl myślenia i komunikowania się poziomy. Rozmawiano „twarzą w twarz”. A teraz?

Mamy do dyspozycji wiele urządzeń technicznych umożliwiających ludziom komunikowanie się, wyrażanie swoich myśli i uczuć. Są tego plusy i minusy… Wiele lat temu przepowiedziano w przekazach, że nastąpi w tym zakresie na Ziemi chaos – jeden będzie chciał swoimi poglądami zdominować drugiego, powstanie wręcz lawina sprzecznych ze sobą informacji. Mamy to teraz.

Zatem, jaki może, powinien powstać styl myślenia i komunikowania się teraz, potem? Uznający prawo każdego do godnego kontynuowania się, życia, swojego rozwoju. Ani poziomy, ani pionowy – mowa jest o komunikowaniu się, budowaniu relacji godnych ze wszystkim, również swoim wnętrzem.

Co powinniśmy mieć w sobie, jako swojego funkcjonowania system wartości? On mówi, jacy jesteśmy!

 • Jestem sobą, funkcjonuję w sposób naturalny, wyrażający moje prawdziwe JA, po swojemu rozumiem tę rzeczywistość
 • Kocham życie, chcę być szczęśliwym i pozytywnym człowiekiem
 • Nie wartościuję siebie i innych
 • Chcę poznawać, doskonalić siebie
 • Nie uznaję granic poznawania wszystkiego
 • Nie jestem katem dla siebie, innych
 • Nie zabijam, nie niszczę
 • Dzielę się z innymi swoją wiedzą, jeśli tego chcą
 • Nawiązuję współpracę ze wszystkim, co wspiera mój rozwój
 • Uczę się wpływać pozytywnie energię (myśli, uczucia) na materię i niematerię
 • Uważam, że mogę wpływać na siebie, swoje życie
 • Ufam sobie, swoim odczuciom, myślom, uczuciom, zwracam na ich jakość uwagę
 • Mam prawo do bezpośredniej komunikacji ze wszystkim, bez pośredników
 • Szanuję Ziemię
 • Reaguję na negatywności
 • Mogę łączyć się lub nie, ze wszystkim
 • Biorę pod uwagę swoje relacje niematerialne ze wszystkim, co znajduje się wszędzie
 • Jestem miłością, dobrem, pięknem, pozytywnością!

Relacje wewnętrzne i zewnętrzne takich ludzi to nowa jakość nie tylko naszego prywatnego życia, również społecznego. Na bazie tego nie trudno dojść do wniosku, dlaczego trzeba mówić o rozwoju wewnętrznym człowieka, otwieraniu przez niego serca na siebie, wszystko!

Może powstaje na naszych oczach nowa Epoka Komunikowania się Niematerialnego, niczym nie ograniczanego, w której JEDNOŚĆ zrealizuje się właśnie dzięki uznaniu Prawa Godnego bycia, życia, Istnienia?